Eva Pejčochová - výuka hry na klavír Praha

Výuka hry na klavír
Absolventka konzervatoře s mnohaletou praxí
Eva Pejčochová

Nabízím individuální výuku hry na klavír pro začátečníky i pokročilé, děti i dospělé.

Výuka probíhá většinou na Základní škole Rakovského, v Praze 4 Modřanech, kde také doprovázím školní pěvecký sbor Radost při jeho vystoupeních.

Dvakrát ročně pořádám veřejné vystoupení, na kterém moji žáci
mohou ukázat své dovednosti především rodičům a příbuzným.


Při hře na klavír kladu důraz na estetickou hodnotu hry. Hudební nauku vyučuji v souladu s potřebami klavírní hry. Vedu žáky ke kultivovanému hudebnímu projevu, seznamuji je postupně se všemi hudebními slohy a žánry. Při volbě skladeb u pokročilých studentů přihlížím k jejich přáním. Učím i umění klavírního doprovodu a orientaci v akordových značkách. Mohu připravit studenta ke zkouškám na VŠ pedagogickou.

Tvrdí se, že hra na klavír rozvíjí poznávací schopnosti, logické myšlení, tvořivost.
Čas strávený u piána je po čase mimořádně obohacující a může být i velmi zábavný.

Mým cílem je pěstovat u studentů kladný vztah k hudbě bez stresu ze zkoušek a objevovat s nimi krásu aktivního hraní.

Copyright © 2006